Chirurgická léčba rakoviny konečníku po radikální radioterapii

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 069

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.; MUDr. Miloslav Ambruš; MUDr. Markéta Šejdová; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Jan Štukavec, Ph.D.; MUDr. Ladislav Denemark

Radioterapie je standardní součástí léčby nádorů konečníku s významným postavením v léčebných schématech. V současné době převažuje neoadjuvantní (předoperační) léčba nad adjuvantní (pooperační) léčbou. V indikovaných případech se léčba zářením potencuje konkomitantním podáním cytostatik. Neoadjuvantní radioterapie je aplikována na lineárním urychlovači na oblast malé pánve dávkou 45,0 Gy ve 25 frakcích (1,8 Gy na frakci). Spíše výjimečně je indikována samostatná radikální radioterapie u lokálně chirurgicky neodstranitelných nádorů. Dávka záření v tomto případě v ozařovaném objemu dosahuje minimálně 60,0 Gy. V letech 2006 až 2008 jsme takto radikálně ozářili skupinu pěti nemocných. Pokročilost nádoru byla u všech stanovena na podkladě klinického, endoskopického a CT či MR vyšetření. Čtyři z nich byli vedeni po neoadjuvantní léčbě zářením k chirurgické revizi. Při ní byla pro lokálně neodstranitelný tumor založena pouze stomie. Onkologický tým pro léčbu malignit GIT doporučil radikální radioterapii a poté případnou chirurgickou revizi. Pátý byl k radikální léčbě indikován na základě klinického nálezu a CT vyšetření primárně a operován po jejím ukončení. Po radikální radioterapii se podařilo další chirurgickou revizí odstranit nádor u čtyř nemocných. Jeden z nich zemřel za dva roky na lokální recidivu a nádorový rozsev na peritoneu. Tři žijí bez známek recidivy onemocnění. Jeden z pacientů byl i po aplikaci radikální dávky záření inoperabilní.

Radikální radioterapie je metodou umožňující chirurgickou léčbu jinak lokálně neodstranitelného nádoru konečníku. Ani vysoká dávka záření není kontraindikací chirurgickému výkonu.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009