Chirurgie a radioterapie u bronchogenního karcinomu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 164

Autoři: Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.; doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.; MUDr. Adam Peštál; MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Martin Veselý, Ph.D.

Radioterapie (RT) sehrává v současné době nadále nezastupitelnou roli v určitých indikacích u NSCLC, z nichž profituje jak operující chirurg, tak zejména pacient. Radioterapie z pohledu chirurga je důležitá jak v neoadjuvanci, adjuvanci (prevence lokální či regionální rekurence – sterilizace mediastina), paliativní léčbě a rovněž použití u nemocných s časnými stádii NSCLC neschopnými podstoupit resekční zákrok. Shennib (2005) u této velmi rizikové skupiny doporučuje VATS klínovou resekci a lokální RT. Birim (2005) doporučuje sčítat rizikové faktory nemocných dle Charlsonova comorbidity indexu (CCI). RT byla a je hlavní léčebnou metodou u velmi pokročilých forem NSCLC. V řadě případů však jen jako léčba paliativní (zmenšení nádorových ložisek, léčba algického Pancostova tumoru, při hemoptýze, při skeletální diseminaci či syndrom VCS (Šlampa 2004). Radioterapie se rovněž doporučuje u minimal residual disease (R1). ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007