Cizí těleso (corpus alienum) jako příčina pozitivity l8F-FDG PET u nemocného s germinativním nádorem varlete.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXII. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 191p

Autoři: doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Eva Krejčí; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Úvod

18F-FDG PET vyšetření je možné využít u nemocných s germinativním nádorem varlat v iniciálním stagingu, restagingu i monitoraci onemocnění k odhalení ložisek viabilní nádorové tkáně. Na druhou stranu i ložiska zánětlivé etiologie mohou být příčinou PET pozitivity.

Kazuistika

31 letý nemocný se smíšeným germinativním nádorem pravého varlete po extirpaci metastatické uzliny z levého nadklíčku a po pravostranné orchiektomii byl přeložen z nemocnice okresního typu do Masarykova onkologického ústavu v Brně, kde byl léčen kurativní chemoterapií. Po 4. sérii chemoterapie došlo k výrazné regresi metastáz retroperitonea, negativizaci tumor markerů, ale přetrvával infiltrát v levém nadklíčku. Nemocný byl vyšetřen PET, a ta detekovala jediné ložisko s hypermetabolismem glukózy (SUVmax 5,63) v levém nadklíčku. Pro podezření na perzistenci viabilní nádorové tkáně podstoupil nemocný extirpaci infiltrátu nadklíčku. Histologické vyšetření překvapivě odhalilo fibrózně opouzdřený pseudotumor - zapouzdřené cizí těleso, tím byl bavlněný tampon ponechaný při primární extirpaci uzliny levého nadklíčku v úvodní diagnostice onemocnění.

Závěr

Kazuistika dokazuje, že příčinou PET pozitivity může být i ložisko zánětlivé etiologie, granulom kolem cizího tělesa. Nález byl neobvyklý a překvapivý, ale ukazuje, že je třeba v rámci diferenciálních diagnóz počítat i s různými komplikacemi předchozí diagnostiky a léčby.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009