Co nám zatím ukázal projekt 35

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Systémová léčba, panelová diskuse

Číslo abstraktu: 021

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Olga Přibylová, PhD.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Od roku 2005 probíhá na onkologické klinice 1.LF UK a VFN Projekt 35, komplexní program pro diagnostiku a léčbu pacientek s karcinomem prsu do 35 ti let. Každoročně je v České Republice diagnostikováno 90-100 pacientek s karcinomem prsu. Nádor je v tomto věku agresivnější, nebezpečnější, často spojený s genetickou mutací. Diagnóza zhoubného nádoru se může objevit v těhotenství nebo v době kojení. V tomto věku se na nádor obecně nemyslí, diagnostika se prodlužuje. Onkologická pracoviště mají vzhledem k malému počtu nemocných obvykle menší zkušenosti s jejich léčbou.


Co je smyslem projektu.

 1. Založit databázi všech pacientek s karcinomem prsu do 35-ti let
 2. Sjednotit a zároveň aktualizovat léčebné postupy u těchto pacientek
 3. Získat epidemiologická data
 4. Umožnit pacientkám léčit se doma a zároveň mít přístup ke všem vhodným i velmi speciálním vyšetřením, klinickým studiím i novým léčebným modalitám.
 5. Získat podklady pro celonárodní klinický výzkum týkající se karcinomu prsu mladých žen a zapojit do něj všechna česká a moravská pracoviště.


Co nemocné účast v projektu přinese?

 1. Dostupnost standartních i nadstadartních vyšetření pro rizikové pacientky.
 2. Konzultace léčebných postupů.
 3. Doplnění standartní léčby z našich zdrojů.
 4. Účast na klinickém výzkumu
 5. Maximální komfort pro pacientky..


Co je třeba učinit.


Pacientku s karcinomem prsu mladší 35 ti let je možné odeslat k onkologické péči na onkologickou kliniku 1.LF UK nebo léčit v místě bydliště po registraci do Projektu 35. Další informace na webových stránkách www.projekt35.cz.

Dosud bylo zařazeno 150 nemocných s průměným věkem 31 let (median 32 l.(24-35 ). TNM staging, 0,1pac. (1%), I 36pac. (30%), II 50pac. (41%), III 22pac. (18%), IV 8pac. (7%) X 4pac. (3%).

Histopatologie nádoru: invazivní duktalní 91pt (75%), medullární 6pac. (5%), invazivní lobulární 4pac. (3%), jiná 20pac. (17%); Grade I 7pac. (6%), GII 48pac. (40%), GIII 52pac. (42%), G X 14pac. (12%); ER+ 60pac (50%), ER- 58pac.(48%), PR+ 67 pac (56%), PR- 51pac. (42%) HR neznámé 3pac.(2%); HER 3+ 37pac. (31%), triple negativní 29 pac. (24%).
62% nemocných bylo vyšetřeno na BRCA ½ a CHEK2mutaci.

Mutace BRCA1 byla nalezena u 17 nemocných (23%), a CHEK2 u 2pac. (3%). Nedetekovali jsme žádnou mutaci BRCA2.

 • Operováno bylo 95 pac.(79%).
 • 34 nemocných (28%) bylo léčeno neoadjuvatně chemoterapií,
 • 36 nemocných (30%) adjuvantně,
 • 1 pacienntka v první linii metastatického onemocnění (1%),
 • 48 pacientek (40%) bylo léčeno hormonálně,
 • 20 pacientek (17%) trastuzumabem.


Patologické kompletní remise dosáhlo po neoadjuvanci 9 pac. (25%). Zrelabovalo 13pac. (9%), a pro progresi zemřelo 5pac. (4%).

Datum přednesení příspěvku: 15. 4. 2011