CORRELATION BETWEEN THE CYTOGENETIC FINDINGS AND THE PROGNOSTIC FACTORS IN THE GROUP OF PATIENTS FROM THE CMG 2002 CLINICAL STUDY

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 34. Myeloma and other monoclonal gammopathies - clinical / experimental

Číslo abstraktu: 0747

Autoři: Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; Mgr. Hana Filková; RNDr. Alexandra Oltová; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006