Defects of ATM Gene Involving Mutation Lead to Complete Elimination of ATM Function in Chronic Lymphocytic Leukemia

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 641. CLL - Biology and Pathophysiology, excluding Therapy

Číslo abstraktu: 3902

Autoři: Mgr. Veronika Navrkalová, Ph.D.; RNDr. Ludmila Šebejová; Mgr. Jana Zemanová; PharmDr. Jana Kmínková; Mgr. Bc. Blanka Kubešová; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2012