Detekce metastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; MUDr. Karel Šťastný; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; MUDr. Lukáš Nechvátal

Úvod:

Postižení lymfatických uzlin je jedním ze zásadních prediktivních faktorů přežití žen s karcinomem prsu. Detekce sentinelové uzliny je alternativní metodou hodnocení axilárního stagingu. Hodnocení uzlin po axilární disekci se doposud provádí tak, že se u každé uzliny zhodnotí vždy jeden centrální řez. Tímto mohou uniknout metastázy lokalizované mimo centrální partie uzliny, např. v subkapsulárních sinusech.

Materiál a metodika:

Detekci metastáz v sentinelových uzlinách provádíme ve 2 mm intervalech tak, že jsou nejprve zhodnoceny uzliny pomocí H&E. V případě, že tato vyšetření jsou negativní, provádíme zhodnocení ve stejné úrovni imunohistochemicky (IHC) pomocí kokteilu AE1/AE3. V případě pozitivity nálezu je nemocná indikována k disekci axily. Podle AJCC metastázy v axilárních uzlinách stratifikujeme do 4 skupin: jako N0- bez přítomnosti metastáz i po IHC barvení, N0i+- submikrometastázy, buňky či skupiny buněk zachycené při IHC barvení, dále N 1mi- mikrometastázy od 0,2 mm od 2 mm a dále N1 u metastáz nad 2 mm.

Výsledky:

Od března roku 2006 do prosince roku 2007 jsme provedli celkem 116 sentinelových biopsií. Z toho bylo 77 (66,4%) pacientek klasifikováno jako NO, dále 10(8,6%) jako N0i+, 15 (13%) jako N1mi, a 14(12%) jako N1.

Závěr:

Zhodnocení sentinelových uzlin ve 2 mm intervalech v kombinaci s IHC vyšetřením zvyšuje záchyt mikrometastáz a zejm. jednotlivých buněk, skupin buněk či submikrometastáz. Tímto způsobem se zpřesňuje staging nemocných s karcinomem prsu. Z odborného hlediska však doposud není zcela jednotný názor na následný terapeutický postup u nemocných se submikrometastázami či mikrometastázami v sentinelových uzlinách. Někteří autoři provádí disekci axily při nálezu submikrometastáz, někteří při nálezu mikrometastáz nad 0,2 mm a někteří při nálezu mikrometastáz nad 1mm.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008