Detekce minimální reziduální choroby technikou PCR v reálném čase v sentinelových uzlinách u karcinomu prsu

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu u nádorových onemocnění II

Číslo abstraktu: 059

Autoři: Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Ivan Švach, Ph.D.; MUDr. Nora Zlámalová; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D.

Pro vyšetřování minimální reziduální choroby v sentinelových, popřípadě v axilárních uzlinách u karcinomu prsu využíváme v naší laboratoři metodu RT-PCR v reálném čase. Pomocí této metody jsou na základě detekce typických epiteliálních znaků nádorových buněk na úrovni mRNA detekovány izolované nádorové buňky v lymfatickém systému. Metoda spadá do oblasti ultrastagingu, její citlivost se pohybuje na úrovni detekce jedné nádorové buňky mezi deseti miliony buněk nenádorových. Proto se zde ve srovnání s klasickým histopatologickým vyšetřením nabízí velké možnosti pro zpřesnění základního stagingu u pacientek s karcinomu prsu.

Markery používané v naší laboratoři pro diagnózu reziduální choroby u karcinomu prsu jsou mamaglobin MGB1, karcinoembryonální antigen CEA a jako kontrolní gen používáme gen pro glyceraldehydfosfátdehydrogenázu GAPDH. Dosud bylo u nás na minimální reziduální chorobu u karcinomu prsu vyšetřeno zhruba 40 vzorků sentinelových uzlin a 10 vzorků axilárních uzlin. Na přednášce budou diskutovány nejen výsledky RT-PCR vyšetření v reálném čase, ale především korelace našich výsledků s výsledky histopatologického vyšetření.

Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5 a MPO 1H-PK/45.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005