Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.

LF UP a FN Olomouc, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice a ÚKMPatologie ( Olomouc)

E-mail: gabriela.korinkova@seznam.cz

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta