Detekce sentinelové uzliny v paraverebrálním bloku

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P013

Autoři: MUDr. Karel Šťastný; Voytek Bosek; MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; Pavel Turnovský

Se zvyšujícím se důrazem na kvalitu života pacientů a užíváním miniinvazivních zákroků lze větší měrou využívat i šetrnějších způsobů anestezie. Při provádění konzervativních chirurgických výkonů na prsu a axile jsme s úspěchem zavedli anestezii paravertebrálním blokem.
Paravertebrální blok dovoluje provést biopsii sentinelových uzlin a následný konzervativní chirurgický zákrok na prsu , eliminuje nevýhody a možné komplikace celkové anestezie, zkracuje dobu drahé hospitalisace a snižuje riziko nosokomiální infekce. Komplikace metody (alergie na anestetikum, dechový útlum, pneumothorax) jsou vzácné.

Na Chirurgické klinice Krajské nemocnice Pardubice jsme tuto metodu zavedli v září 2004. Zatím jsme úspěšně provedli v paravertebrálním bloku 12x biopsii sentinelových uzlin a parciální mastektomii.
Při paravertebrálním bloku aplikuje anesteziolog pod příčné výběžky obratlů C7-Th4, laterálně 3 cm od střední čáry do hloubky cca 5 cm, 5 ml 0,5%Bupivacainu. Nástup anestezie je za 10-20minut, pooperační analgezie přetrvává 3-6 hodin, výrazně se snižuje spotřeba analgetik, aplikace může být provedena na předsálí. Anestezii dobře snášejí i starší a polymorbidní ženy. Možnost provádět zákroky v rámci one day surgery. Komplikace po anestezii jsme na našem malém souboru neměli.

Paravertebrální blok je u výkonů na prsu metodou volby. Je šetrnější k pacientce a přináší cost benefit zkracováním doby hospitalizace.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006