Dispenzarizace benigních lézí prsu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 125

Autoři: MUDr. Dagmar Macková; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Monika Schneiderová

Dispenzarizace benigních nálezů v oblasti prsů probíhá nejčastěji v mamárních poradnách při onkologických pracovištích.
Benigní lese lze rozdělit na palpovatelné, nepalpovatelné a benigní poruchy ductálního sytému. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007