Dispenzarizace po komplexní léčbě kolorektálního karcinomu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 154

Autoři: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; Mgr. Milena Kapustová; MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; MUDr. Petr Beneš; MUDr. Eva Krejčí

Dispenzarizaci po onkologické léčbě provádíme běžně prakticky u nemocných s jakoukoliv onkologickou diagnózou. Zřejmé místo má ve sledování výskytu, diagnostice a léčbě komplikací po protinádorové terapii. Stejně lze její význam spatřovat v časné diagnostice dalších nádorových onemocnění. Její význam pro časnou diagnostiku relapsu nádorového onemocnění ještě před několika léty byl předmětem diskuse. Z celé řady studií nebylo zřejmé, zda časný záchyt relapsu a jeho časná léčba má vliv na délku a kvalitu života. Často diskutovanou otázkou je frekvence návštěv a spektrum vyšetření, která by měla být provedena. Vývoj na poli diagnostiky, chirurgické a systémové léčby jaterních nebo plicních metastáz v poslední době zdůrazňuje význam poléčebné dispenzarizace. V případě metastatického postižení jednoho orgánu (jater nebo plic) časný záchyt zvyšuje šanci na radikální chirurgické odstranění všech metastatických ložisek a spolu se současnou systémovou terapií (5-fluorouracil, oxaliplatina, irinotekan, bevacizumab, cetuximab) zvyšuje šanci na významné prodloužení života bez známek onemocnění. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007