DLOUHODOBÁ REMISE GENERALIZOVANÉHO KARCINOMU LEDVINY

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p003

Autoři: MUDr. Karolina Kašparová; MUDr. Martin Matějů, Ph.D.; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Neobvyklý případ dlouhodobé remise 2 pacientů s generalizovaným karcinomem ledviny. 64letý nemocný MČ s generalizací karcinomu levé ledviny do mediastinálních uzlin, po 2 cyklech imunochemoterapie dle Atzpodiena následovaných udržovací imunoterapií dle Hannoverského protokolu. Léčbou dosaženo remise onemocnění, která trvá již 30 měsíců. 58letý nemocný JP s generalizací karcinomu levé ledviny do plic a nádorovými ložisky v druhostranné ledvině. Provedena resekce plicních metastas a termoablace ložisek v ledvině, podány 2 cykly chemoimunoterapie a dále udržovací imunoterapie. Dosaženo remise onemocnění, trvající 24 měsíců.

ZÁVĚR
Naši pacienti, u kterých bylo dosaženo dlouhodobé remise, patřili do skupiny s dobrou prognosou a ve druhém případě bylo využito lokální a systémové terapie.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006