Dlouhodobé trendy (1991-2006) diagnostiky a léčby akutní lymfoblastické leukémie u dětí z pohledu olomouckého hematoonkologického centra.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 086

Autoři: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.; I. Stejskalová; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Úvod
Za posledních dvacet let bylo dosaženo nejenom pozoruhodného pokroku v léčbě dětské leukémie, ale i v pochopení její biologie. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007