Enterální výživa a léčba lokálně pokročilých ORL tumorů.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 068

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

U pacientů s tumory ORL oblasti je pro kurativní záměr indikována konkomitantní chemoradioterapie nebo bioradioterapie, u které vzhledem k lokalizaci objemu pro radioterapii dochází v průběhu prvních týdnů k výskytu nežádoucích účinků v oblasti hltanu a horní části jícnu.
Vzhledem k záměruy se snažíme vždy u těchto pacientů dodržet dávku a její interval. K tomu slouží i zavedení percutánní gastrostomie před započetím léčby a po nástupu epitelitidy zavedení výživy specifickými enterálními preparáty s doplněním iontů a vitaminů.

Soubor
V našem souboru hodnotíme 14 pacientů s lokálně pokročilými tumory hlavy a krku ve věku 66-33 let (medián 56). Konkomitantní chemoradioterapii podstoupilo 6 z nich (Cisplatina 100 mg/m2/21 dní) a 4 konkomitanci Erbitux weekly ve standardním režimu, 2 pacienti pouze radioterapii. Záměr léčby byl vždy kurativní. U 3 pacientů byla předtím provedena neoadjuvantní chemoterapie režimem TCF s dobrým efektem – PR více než 50%). Podávanými preparáty byly Nutrison Multifibre, prokinetika.

Výsledky
Celkově léčbu dokončilo v plných dávkách 11 pacientů, u jednoho musela být léčba přerušena pro nespolupráci. Parenterální ambulantní aplikace infuzí byla nutná u 1 pacientky, kde byla podávána i celkově antimykotika, jinak byla indikovaná výživa dostatečná. Hospitalizace v důsledku infekčních komplikací léčby nebyla u žádného z pacientů nutná, kachektizaci nedošlo,maximální váhový úbytek v průběhu léčby byl 3 kg za 7 týdnů.

Závěr
Enterální nutriční výživa preparáty Nutrison Multifibre v dávkách vztažených na aktuální celkový stav pacienta (váhu, antropometrikcké parametry, schopnost alespoň minimálního perorálního příjmu) se ukazuje být vynikající podpůrnou léčbou pro radioterapii a konkomitantní chemo nebo bioradioterapii u pokročilých ORL tumorů. Její podávání je ambulantní a nežádoucí účinky minimální.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011