Estrogenní deficit u žen s karcinomem prsu

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Genetika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 023

Autoři: MUDr. Michal Zikán

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008