Ewingův sarkom u adolescentů a mladých dospělých zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVIII. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 248

Autoři: MUDr. Pavel Mazánek; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; MUDr. Jiří Domanský; MUDr. Petr Lokaj; MUDr. Zdeněk Pavelka; MUDr. Tomáš Kepák

Ewingův sarkom je oněmocnění s hlavním výskytem ve věkové skupině mezi 15. a 30. rokem a pacienti postižení tímto onemocněním tak stojí v zájmu jak dospělých, tak i pediatrických onkologických center. Četné práce poukazují na rozdílné léčebné výsledky u dětí, adolescentů, mladých dospělých i dospělých pacientů. Není doposud zcela jasné, zda jsou léčebné výsledky u jednotlivých věkových skupin způsobené rozdíly v biologii nádorového onemocnění (lokalizace primárního tumoru, objem tumoru), rozdílech v metabolismu dětí a dospělých, rozdílech v dávkování léků či v léčebné péči (např. rozdílná hematologická kriteria pro zastavení léčby či její redukci,…).

V uváděné práci shrnujeme zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno s léčbou Ewingova sarkomu u adolescentů a mladých dospělých, její toxicitou a poskytovanou podpůrnou péčí.


Práce byla podpořena projektem NR 9125 a grantem GA406/07/1384

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008