FOKÁLNÍ RADIOTERAPIE KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: 108

Autoři: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; MUDr. Jan Štuk; MUDr. Vít Ulrych; MUDr. Aleš Hlávka; MUDr. Miloslava Vaculíková; Ing. Jiří Mynařík; Ing. Eva Sedláčková; Mgr. Zuzana Pacasová; Lukáš Zahradník, DiS.; Mgr. Eva Valentová

Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) umožňuje aplikovat různou dávku záření současně do dvou či více cílových objemů – simultánní integrovaný boost (SIB). Cílovými objemy mohou být v případě primární radioterapie prostaty zobrazitelný tumor, prostata, semenné váčky a regionální lymfatika. Cílovými objemy při pooperační/ záchranné radioterapii prostaty mohou být zobrazitelný tumor (reziduální tumor, perzistence, lokální recidiva), lůžko prostaty a regionální lymfatika. Originální jsou naše zkušenosti s IMRT SIB v primární radioterapii karcinomu prostaty, kdy prostata byla ozařována dávkou 82 Gy v 41 frakcích a současně semenné váčky obdržely dávku 73,8 Gy v 41 frakcích (Doležel et al, 2010). Takto léčeni byli pacienti se středním/ vysokým rizikem a absencí postižení semenných váčků. Nižší dávka v oblasti semenných váčků je dostatečná pro likvidaci případného mikroskopického postižení a šetřením rizikových orgánů umožňuje eskalaci dávky na prostatu. Příkladem IMRT SIB na vlastní tumor prostaty je režim – celá prostata 76 Gy v 38 frakcích a současně intraprostatická léze 80 Gy v 38 frakcích (Pinkawa et al, 2010). Karcinom prostaty je ve většině případů multifokální. Nicméně se zdá, že pro eradikaci choroby je klíčová destrukce dominantní intraprostatické léze (indexové léze). Histologické nálezy ze záchranné radikální prostatektomie po selhání radioterapie totiž ukazují, že vitální perzistující tumor je omezen na dominantní intraprostatickou lézi, jak byla zobrazena na magnetické rezonanci (MRI) před radioterapií (Pucar et al, 2007). Eskalovaná dávka záření na idexovou lézi by tak mohla zvýšit šanci na lokální kontrolu nádoru. Nezbytným předpokladem pro léčbu karcinomu prostaty pomocí IMRT SIB je zobrazení intraprostatické léze. T2 vážené MRI zobrazení má senzitivitu 22–85% a specificitu 50–99%. Výtěžnost MRI při zobrazení intraprostatické léze zvyšují DW-MRI – difuzně vážená MRI (senzitivita 57–93%, specificita 57–100%), DCE-MRI – MRI s dynamickým kontrastem (senzitivita 52–96%, specificita 65–95%) a MRS – MRI spektroskopie (senzitivita 59–94%, specificita 80–95%). Nukleární medicína nabízí další metodu vhodnou k detekci intraprostatické léze – PET/ CT s cholinem značeným 18F (FCH PET/ CT). Cholin je prekurzorem v biosyntéze fosfolipidů, které jsou součástí buněčné membrány. Vychytávání cholinu je tak ukazatelem proliferace transformovaných buněk. Rozlišení změn v poměru cholin/ citrát je také podstatou MRS.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014