FREE LIGHT CHAIN ASSAYS FOR EARLY DETECTION OF RESISTANCE TO BORTEZOMIB-BASED REGIMENS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 29. Myeloma and other monoclonal gammopathies - clinical

Číslo abstraktu: 0257

Autoři: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; RNDr. Hana Novotná; Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; Kamila Havlíková

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007