Fúze PET/CT a PET/MRI

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací metody v onkologické diagnostice

Číslo abstraktu: 14

Autoři: MUDr. Karol Bolčák; Ing. Jiří Bartl; I. Černochová; D. Papírková; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Staníček

Rozvoj výpočetní techniky a její využití v oblasti diagnostických zobrazovacích metod umožnil kombinovat modality založené na rozdílném principu detekce a tím získat novou diagnostickou dimenzi. Typickým příkladem takovéto symbiózy zobrazovacích metod je spojení informace anatomické, resp. patologicko-anatomické, získané transmisní počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) s informací funkční,resp. metabolickou, získanou pozitronovou emisní tomografií (PET). Demonstrace fúze obrazů PET s CT či MR na pracovišti PET ONM v Masarykově onkologickém ústavu v Brně vychází z provozu od září 2003 do konce března 2004, kdy bylo na našem pracovišti PET kamerou ECAT ACCEL Siemens vyšetřeno 1300 pacientů, v převážné většině s onkologickou diagnózou.Obr. 1:
Transverzální řezy játry s rozsáhlou ložiskovou lézí. Patologické ložisko hypermetabolismu glukózy se zobrazuje žlutě.
Obr. 2:
Transverzální řezy v úrovni ledvinného hilu s ložiskem hypermetabolismu glukózy v interaortokavální lymfatické uzlině.
Obr. 3:
Transverzální řezy v úrovni dolního pólu levé ledviny s ložiskem hypermetabolismu glukózy v lymfatické uzlině para-aortálně vlevo.
Ve všech lokalitách histologické vyšetření prokázalo metastázy nezralého teratomu.

Fúzi obrazů s CT nebo MR provádíme u pacientů s daty CT nebo MR v digitální podobě ve formátu DICOM 3.0 staženými ze serveru PACS, případně uloženými na médiu CD-ROM.
Bezproblémové načtení dat z médií CD-ROM, dodaných pro fúzi s PET, zajistí soubor DICOMDIR,který nese informaci o místě uložení CT nebo MR řezů, vložený do kořenového adresáře disku CD-ROM. V případě, že výše uvedenou podmínku není možné splnit, je načtení požadovaných dat velmi problematické

V závěru posteru se snažíme stručně zhodnotit přínos i problémy fúze separovaně prováděných vyšetření CT, MR a PET
v porovnání s biographem PET/CT scanerem, přístrojem, který umožňuje simultánní snímání PET i CT.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004