Hemipankreatoduodenektomie se současnou resekcí cév.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 036

Autoři: prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.; MUDr. Ladislav Denemark; MUDr. Jakub Štefka; MUDr. Lukáš Havlůj; MUDr. Petr Skála; Doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.; MUDr. I. Hormannová; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; Doc. MUDr. František Vyhnánek; prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc.

Názory na hemipankreatoduodenektomii (PD) se současnou resekcí cév pro malignity pankreatu nejsou stále jednoznačné. Tyto výkony byly dlouho odmítány pro vysokou perioperační mortalitu a morbiditu a žádný onkologický přínos pro operované. V současné době je většinou světových pracovišť uznáváno, že PD s resekcí cév portomezenterické oblasti zvyšuje resekabilitu a nezhoršuje perioperační morbiditu a mortalitu. Na PD se současnou resekcí arterií zůstávají názory nejednoznačné. V našem příspěvku hodnotíme vlastní zkušenosti s oběma typy výkonů. Na základě literárních i vlastních zkušeností jsme zařadili PD s resekcí cév portomezenterické oblasti do standardního spektra našich výkonů. PD s resekcí arterií provádíme v souladu s naším klinickým protokolem.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010