Hibernom v MR a PET/CT obrazu jako vedlejší nález u pacienta s karcinomem prostaty

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 066p

Autoři: MUDr. Iva Neveselá; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Petr Opletal; MUDr. Iva Zichová

Hibernom je benigní tumor z hnědé tukové tkáně embryonální. Je to vzácněji se vyskytující tumor převážně u mladších dospělých. Lokalizován bývá nejčastěji v oblasti mezi lopatkami, ve stehnech, v axillách, na horních končetinách, na hlavě a krku. Má pomalé tempo růstu. Bývá lobulárně uspořádán, dobře ohraničen, na řezu až hnědé barvy.

Jednoznačné rozlišení proti dobře diferencovaným liposarkomům a atypickým lipomům není zobrazovacími metodami možné, zvláště je-li nalezen u staršího, onkologicky sledovaného pacienta. Hibernom se totiž nepatrně sytí Gadovistem při MR, proto je v závěru označován obecněji jako lipomatozní tumor a nepravidelnou akumulaci radiofarmaka vykazuje i v PET obrazu (suspektní malignita).

Diagnózu hibernomu potvrzuje mikroskopický nález: tumor bývá složen z velkých polygonálních buněk s centrálně uloženým drobným jádrem a multivakuolámí objemnou granulami, světlou nebo eozinofilní cytoplasmou, častá je příměs běžných zralých adipocytů.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009