HIGH EFFICACY OF PULSE CYCLOPHOSPHAMIDE IN CORTICOSTEROID-REFRACTORY LIVER GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: 24. Allogeneic stem cell transplantation - clinical, incl. umbilical cord blood

Číslo abstraktu: 0317

Autoři: Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; MUDr. Jan Kamelander; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Datum přednesení příspěvku: 16. 6. 2006