HIGH HEPATOCYTE GROWTH FACTOR LEVELS AND LOW THROMBOSPONDIN LEVELS IN MYELOMA PATIENTS CORRELATE CLOSELY WITH POOR POSTRANSPLANT RESPONSE

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 28. Myeloma and other monoclonal gammopathies - biology

Číslo abstraktu: 0277

Autoři: prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; MUDr. Viera Križalkovičová; Drahomíra Kyjovská; Petra Vidláková; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007