Hybridní systém Biograph True Point PET.CT Siemens první zkušenosti.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 059(p253)

Autoři: MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Viera Nižňanská; MUDr. Jana Stupalová; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.; Ing. Jiří Bartl

Úvod

V dubnu roku 2006 byla zahájena výstavba nového PET Centra Brno, která byla dokončena v květnu roku 2007.

Rutinní provoz v prostorách nového PET centra byl zahájen po přestěhování technologií ze starých prostor v říjnu 2007. V listopadu 2007 byl na pracoviště instalován nový hybridní skener Biograph True Point PET.CT firmy Siemens. Zařízení integruje PET skener s vysokým rozlišením osazený LSO krystaly se 64 slice CT Na zařízení je možné současně provézt vyšetření CT, které poskytne anatomickou informaci a vyšetření PET, které poskytuje tzv. funkční obraz získaný z vyšetření pozitronovou emisní tomografií.


Metodika

Srovnání obrazů PET E.CAT Accel a Biograph True Point PET.CT Siemens u vyšetřovaných pacientů.
Radiofarmakum: 18FFDG v dávce 370 MBq i.v. pro standardního pacienta, doba akumulace 60 minut., akvizice na PET E.CAT Accel a bezprostředně potom hybridním skeneru.

Obrázek

Vizuální zhodnocení kvality obrazů a jejich porovnání, výpočet metabolické aktivity lézí u pacientů s pozitivním nálezem (SUV max). a jejich porovnání.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008