IMMUNOMAGNETIC SEPARATION OF BONE MARROW CELLS WITH THE PATIENTS OF MM–COMPARISON OF PROGNOSTIC FACTORS WITH THE DELETION OF 13Q14 DETECTED BY I-FISH ON SEPARATED AND UNSEPARATED BONE MARROW CELLS

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Poster session II: Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0552

Autoři: Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; Mgr. Hana Filková; Dr. Vladimíra Vránová; RNDr. Alexandra Oltová; Jana Strašilová; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005