Karcinom příštitného tělíska jako vzácná příčina hyperparatyreózy kazuistika.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 276(p285)

Autoři: MUDr. Marcela Linhartová, Ph.D.; MUDr. Beáta Hemmelová; MUDr. Karel Starý; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Igor Černý; Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

Souhrn

Karcinom příštítných tělísek je velice vzácný, udává se výskyt v rozmezí 0,1-5% všech pacientů s primární hyperparatyreózou. Přičemž incidence samotné hyperparatyreózy je 42/100.000 obyvatel. Vykazuje všechny známky primární hyperparatyreózy /PHPT/, ale jeho průběh je zpravidla velmi těžký, s kalcémií většinou větší než 3.5 mmol/l. S hodnotami parathormonu v násobcích až 5x vyššími nad fyziologickou hladinou. Jde o pomalu rostoucí nádor s infiltračním růstem do štítné žlázy, do velkých cév, do svalů a do jícnu. Nádor metastazuje do plic, jater, regionálních uzlin, ale také do kostí a sleziny. Chceme prezentovat pacienta ze souboru sledovaných v letech 2002-2007, kdy bylo operováno 29 případů s primární hyperparatyreózou, přičemž u prezentovaného pacienta byl histologicky potvrzen karcinom paratyreoidey.

Pac. JR, 45 let, vyšetřován od února 2007 v jiné nemocnici pro urolitiázu, která se vyskytla i u matky pacienta, již po operaci pravé ledviny pro litiázu před 2 lety a litotrypsi 2006. V říjnu 2007 vyšetřen v endokrinologické ambulanci FN Brno pro potvrzenou hyperkalcémii, hypofosfatémii a hyperparatyreózu. Potvrzen nález 13 mm ložiska na ultrazvuku v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice, která je intaktní. Scintigrafie s aplikací 600 MBq Tc MIBI a SPECT-CT krku a hrudníku taktéž prokázaly ložisko zvýšené aktivity totožné s UZ nálezem. Vzhledem k jasné diagnóze primární hyperparatyreózy potvrzené jak klinicky, tak dostupnými standardně u nás prováděnými metodami doporučena exstirpace adenomu. Vzhledem k signifikantní lokalizaci jsme se rozhodli pro miniinvazívní přístup s použitím peroperační gammanavigace.

Pacient byl před operací připravován na interním pracovišti ke stabilizaci hladiny kalcia, interně zcela kompenzován a následně provedena nekomplikovaná operace-exstirpace dolního příštitného tělíska vpravo velikosti 15x10 mm, při které byla s výhodou použita navigace po předchozí aplikaci TcMIBI. Po odstranění zvětšeného opouzdřeného tělíska byla s odstupem 10 minut ještě provedena explorace gamma kamerou, nebyly zjištěny žádné patologické hodnoty záření radionuklidu v lůžku a na krku. Hladina kalcémie poklesla až na hodnoty hypokalcémie s nutností substituce jak kalcia, tak vitamínu D ve formě Tachystinu. Zhojen per primam intentionem a propuštěn do dispenzární endokrinologické péče. Histologicky však potvrzen nález karcinomu příštitného tělíska jak z mikroskopického obrazu, tak zpětně korelací klinického a laboratorního nálezu. S odstupem 30dní provedeno kontrolní scinti a SPECT CT krku a hrudníku, které neprokázalo zvýšenou aktivitu v této oblasti, srovnáním s předoperačním vyšetřením ani v oblasti uložení původního tělíska. Opakovaně hladiny kalcia a parathormonu fyziologické. Vzhledem k dalším prognózám rozhodnuto o dokončení radikality výkonu, pacient podstoupil ypsilaterální lobektomii štítné žlázy a následně adjuvantní radioterapii. Dispenzarizace jak na endokrinologii, tak onkologii FN Brno se sledováním hladin kalcémie, fosfatémie, parathormonu, scintigrafie.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008