Klinická charakteristika onkocytické varianty papilárního renálního karcinomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 195p

Autoři: MUDr. Tomáš Ürge; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.; MUDr. Viktor Eret; MUDr. Michal Michal; Matteo Brunelli; Guido Martignoni; prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Úvod

Tradičně se rozlišují dva podtypy papilárního renálního karcinomu (PRK): typ 1 a typ 2 dle Delahunta. Nedávno byla popsána další varianta, která byla pojmenována onkocytický PRK (O-PRK). V práci srovnáváme klinické znaky O-PRK s ostatními typy PRK. V retrospektivní studii hodnotíme velikost nádoru, nekrotické změny, přítomnost pseudokapsuly a exofytického růstu nádoru.

Materiál, metodika

Od ledna 1992 do října 2009 jsme chirurgicky léčili 1398 pacientů s 1436 nádory ledvin. PRK byl u 109 (7.6 %) nemocných, z toho u 12 (11 %) O-PRK; 86 (78,9 %) PRK typ 1; u 8 (7,3 %) PRK typ 2 a u 3 (2,8 %) nemocných další typy PRK.

Výsledky

Ve skupině O-PRK převažovali muži v poměru 2:1, průměrný věk byl 67,5±10,9 let; průměrný věk nemocných s PRK typ 1 a typ 2 byl 63,5±14,1 a 57,9±5,7 let. Velikost nádoru byla 35±12 mm vs. 47±22 a 37±17 mm. Délka dispenzarizace nemocných s O-PRK je 35,3±12,3 měsíců, všichni nemocnění jsou bez známek recidivy onemocnění.

O-PRK netvoří pseudokapsulu. Ta je naopak hlavním znakem PRK typu 1 (32,6 %). Nekrotické změny na CT jsme u O-PRK nezaznamenali, přítomny byly ale u 33,3 % mikroskopických preparátů (vs. 33,7 % PRK typ 1 a 62,5 % PRK typ 2). Extrarenální růst byl přítomen u 16,7 % O-PRCC vs. 40,7 % PRK typ I.

Závěr

O-PRK netvoří pseudokapsulu ani masivní nekrotické změny. Extrarenální růst O-PRK je relativně vzácný. Maligní potenciál O-PRK je nízký.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620819

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010