Komplikace ezofagektomie s náhradou tubulizovaným žaludkem pro mligní postižení jícnu a gastroesofageálního přechodu

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Nádory jícnu

Číslo abstraktu: 27

Autoři: MUDr. Tomáš Jínek; MUDr. Lukáš Adamčík; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011