MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

NsP, chirurgické odd. (K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín)

E-mail: matej.skrovina@nspnj.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta