Laparoskopická nízká resekce rekta naše zkušenosti.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 202

Autoři: Staniční sestra M. Březinová; J. Zahradníková; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Cíl
V naší práci prezentujeme naše zkušenosti s laparoskopickou nízkou resekcí rekta u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Metoda
Laparoskopická resekce rekta je miniinvazivní metoda v řešení nízce uložených karcinomů rekta.Výhodami této metody jsou obecné výhody laparoskopického přístupu (minilaparotomie, větší pooperační komfort pro nemocné atd.) s možností precizní disekce tkání v malé pánvi pod kontrolou zraku s minimálními krevními ztrátami. Kombinace laparoskopického přístupu se staplerovou technikou nám umožňuje provádět anastomózy v oblasti linea dentata. Pooperačním komplikacím spojeným s dehiscencí nízce uložené anastomózy předcházíme side to end anastomózou a standardně prováděnou ileostomií.

Závěr
Laparoskopická nízká resekce rekta je ověřenou alternativou otevřené nízké resekce rekta pro karcinom. Nutným předpokladem nízké morbidity a mortality s dostatečnou onkologickou radikalitou u často časově i technicky náročného výkonu je dobře vyškolený operační tým.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008