Léčba dětí s neuroblastomem na Klinice dětské onkologie v letech 1998 – 2007.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 096

Autoři: MUDr. Pavel Mazánek; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.

Neuroblastom (NBL) je maligní embryonální nádor dětského věku. Vychází z nezralých, nediferencovaných buněk sympatiku (z buněk primordiální neurální lišty, které v embryonální fázi vývoje osidlují sympatická ganglia, dřeň nadledviny a některé další oblasti).
Neuroblastom je nejčastější extrakraniální solidní nádor dětského věku (u dětí do 15 let představuje 8 – 10% ze všech zhoubných nádorů). V České republice onemocní každý rok neuroblastomem přibližně 20 – 30 dětí. Onemocnění je diagnostikováno v 50% u dětí do 2 let věku, v 75% do 4 let a 90% do 10 let věku. Ve věkové skupině do 1 roku je NBL nejčastější malignitou vůbec a incidence neuroblastomu u kojenců je dvojnásobkem incidence akutních leukémií v této věkové skupině.
Léčba neuroblastomu odráží individuálně stanovený stupeň rizika průběhu onemocnění, stanovený na podkladě klinických, biologických a především genetických prognostických markerů. V posledních letech jsme svědky výrazného pokroku nejen v oblasti nových genetických rizikových markerů neuroblastomu i nových technologií, které stratifikaci pacientů do jednotlivých rizikových skupin zjednodušují i zpřesňují (např. array-CGH)
Léčebné protokoly pro většinu pacientů jsou tvořeny kombinací indukční chemoterapie, operace a různě intenzivní pooperační chemoterapie či ABMT, u vybraných pacientů s neuroblastomem do 3 měsíců věku (tzv. perinatální neuroblastom) je možné pouze pravidelné sledování bez jakéhokoliv terapeutického zásahu (wait and watch).
V letech 1998-2007 bylo na Klinice dětské onkologie léčeno celkem 58 pacientů s neuroblastomem. Z toho bylo 22 pacientů hodnoceno jako neuroblastom vysokého rizika (přežívá 10), 21 pacientů s onemocněním středního rizika (přežívá 19), 7 pacientů s onemocněním nízkého rizika (přežívá 7) a 8 pacientů splnilo diagnostická kriteria tzv. perinatálního neuroblastomu (přežívá 8 pacientů).

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. NR9125-4

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007