Léčba Ewingových sarkomů/PNET u dětí a adolescentů.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Sarcom

Téma: Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 036

Autoři: MUDr. Lucia Kútniková; MUDr. Danica Bronišová; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; MUDr. Lukáš Pazourek; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Souhrn

Problematika diagnostiky a léčby Ewingových sarkomů/PNET, souhrnně popisovaných jako rodina nádorů Ewingova sarkomu („Ewing sarcoma family of tumors; ESFT), je součástí sdělení. Histologický obraz ESFT je i přes přínos imunohistochemických metod zaměnitelný s jinými kulatobuněčnými nádory dětského věku. Patognomonická přítomnost specifických translokací jednoznačně určuje diagnózu ESFT. Využití molekulárně-genetických metod v diagnostice je u ESFT samozřejmostí. Multimodální terapie je pro optimální prognózu pacienta nezbytná.

Autoři se zaměřili na vlastní výsledky v kontextu probíhajících klinických studií.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011