Léčba osteosarkomů u dětí a adolescentů.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Sarcom

Téma: Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 038

Autoři: MUDr. Danica Bronišová; MUDr. Lucia Kútniková; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; MUDr. Lukáš Pazourek; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Souhrn

V příspěvku autoři shrnují principy diagnostiky a léčby osteosarkomů (OSA) včetně organizace péče o pacienty v České republice. Nejvyšší věková incidence OSA je ve skupině adolescentů. Relativně nízká celková incidence je důvodem k centralizaci péče s cílem poskytnutí adekvátních služeb pacientům. S ohledem na stagnaci terapeutických výsledků v posledních dvaceti letech jsou pacienti standardně zařazeni do léčby v mezinárodní multicentrické prospektivní randomizované studii EURAMOS I.

Součástí příspěvku jsou data o výsledcích léčby na pracovištích autorů.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011