Léčebné výsledky a toxicita léčby akutní leukémie u adolescentů v porovnání s dětskými pacienty KDO.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 042

Autoři: MUDr. Jiří Domanský; MUDr. Hana Bernatíková; MUDr. Danica Bronišová; MUDr. Alexandra Martinčeková; MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

V posledním desetiletí došlo u dětí v léčbě akutní leukémie k výraznému pokroku. Kdysi téměř nevyléčitelná nemoc je nyní nemocí s poměrně dobrou prognózou. K tomuto pokroku přispěli také lepší znalosti její biologie, léčba stratifikována dle rizikových skupin či kvalitnější podpůrná péče. Přesto že u AML není signifikantní rozdíl v prognóze u dětí a adolescentů, často právě mladí dospělí trpí více nežádoucími účinky léčby jako i jejími následky.

Prognóza u ALL je v případě adolescentů nad 15 let horší v porovnání s dětmi, léčba je často protrahovaná pro toxicitu, odpověď na léčbu bývá pomalejší, biologické markéry často asociované s horší prognózou.

Autoři ve své práci popisují zkušenosti s léčbou leukémie u adolescentů z 1 centra, léčebné výsledky a zejména toxicitu v porovnání se stejně velkou skupinou dětí v rozmezí 2.-5. roku.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011