LONG-TERM OUTCOME OF PATIENTS WITH PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMA TREATED WITH FIRST-LINE INTENSIVE CHEMOTHERAPY WITH AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 16. Non-Hodgkin lymphoma - Clinical

Číslo abstraktu: 0307

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; MUDr. Zuzana Rusiňáková; MUDr. Zuzana Kubová; MUDr. Zuzana Šedová; MUDr. Ladislava Kučerová; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0307

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010