Lze standardizovat postupy v péči o umírajícího pacienta?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Terminální péče

Číslo abstraktu: 074

Autoři: B. Beránková; I. Beděrková; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Úvod
Zamyslet se nad problémem umírání znamená zamyslet se nad tak důležitými vlastnostmi jako je etika, lidství, důstojnost
i individuální kvalita každého člověka. Proto by úkolem zdravotnického pracovníka měla být spolupráce s nemocným v zápasu s jeho chorobou.

Lidé v těžkém úskalí choroby vystřídají typické způsoby chování. Ale i Ti, kdo jsou jim nablízku, prožívají podobné pocity a také se i podobně chovají.
Složité a především psychicky vysoce náročné jsou setkání s nemocnými v terminálních fázích choroby a jen ten, kdo z nás zdravotníků dokáže pomoci v tomto těžkém období podpoří pacienta v jeho složitém boji a bytí, jen ten, kdo nebude kolem něj pospíchat, je profesionálem.

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007