Mechanismy působení směrovaných polymerních poléčiv.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 01. Nová protinádorová léčiva a léčebné postupy

Číslo abstraktu: 002

Autoři: prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.; J. Strohalm; M. Šírová; T. Štrych; T. Mrkvan; V. Šubr; D. Plocová; M. Kovář; L. Kovář; K. Ulbrich

Makromolekulární proléčiva mohou být k cílové nádorové tkáni směrována buď aktivně nebo pasivně. Aktivní směrování umožňuje přítomnost ligandy, která na nádorové tkáni rozeznává specifický receptor. Pasivní směrování je důsledkem t.zv. EPR efektu (Enhanced Permeation and Retention efekt).
Diskontinuelní endotel a omezená lymfatická drenáž expanzivně rostoucího nádoru způsobuje, že se v solidní nádorové tkáni pasivně akumulují a lokálně působí látky s vyšší molekulovou hmotností. Nanoterapeutika na bázi HPMA [N-(2-hydroxypropyl) methakrylamid]se vyznačují tím, že mají nejenom vysokou protinádorovou aktivitu ale zejména tím, že během terapie je současně navozena systémová
protinádorová rezistence. Jejími nositeli jsou zejména CD8 T lymfocyty. Průnik do cílových buněk a způsob jejich smrti (apoptóza, nekróza) je zásadním způsobem ovlivněn složením polymerního proléčiva a orientací jeho cytostatické složky.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007