Miniinvazivní přístup při chirurgické léčbě karcinomu rekta.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: 09. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 071

Autoři: MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

   Cíl

   Zhodnotit naše více jak devítileté zkušenosti s transanální endoskopickou mikrochirurgickou technikou (TEM) při chirurgické léčbě karcinomu rekta.

   Materiál a metoda

   Autoři prospektivně hodnotí soubor 109 nemocných operovaných metodou TEM.

   Výsledky

   Na I. a II. chirurgické klinice FN Olomouc bylo od ledna 2002 do února 2011 pro maligní nádor rekta operováno TEM technikou 109 nemocných. Všichni nemocní s maligní diagnózou před operací podstoupili endoskopické vyšetření s histologickým odběrem, endosonografické vyšetření (alternativně CT diagnostiku), sonografické nebo CT vyšetření jater a RTG plic. Nemocným byla provedena transmurální resekce s bezpečnostním centimetrovým lemem. Histologicky se jednalo ve 38 (35 %) případech o neinvazivní karcinom, u 71 (65 %) nemocných o invazivní karcinom. Stádium T1 histolog potvrdil ve 48 (44 %) a T2 v 18 (16 %) případech, v pěti (5 %) preparátech bylo popsáno stádiumT3. Grading ani v jednom případě nepřekročil stupeň G2. Lokální recidivu po transmurální resekci jsme zaznamenali v šesti (6 %) případech. U třech nemocných s recidivou bylo primární stádium nemoci T3, dva pacienti měli při prvním výkonu potvrzeno stádium T2 a jeden T1. Z tohoto počtu nemocných byli tři nemocní indikováni k amputaci rekta, jeden k přední nízké resekci a dva ke stomii a paliativní onkologické léčbě pro generalizaci procesu.

   Závěr

   Transanální endoskopická mikrochirurgie se zařadila mezi standardní léčebné postupy. V onkochirurgii časných stádií tumorů rekta je rovnocennou alternativou konvenční chirurgie s výhodou minimální morbidity, mortality, pooperačních komplikací, sexuálních a urologických poruch. To však ale platí za přísného respektování indikačních kritérií se zachováním zásad radikality resekce.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012