MISSENSE MUTATIONS LOCATED IN STRUCTURAL P53 DNA-BINDING MOTIFS ARE ASSOCIATED WITH EXTREMELY POOR SURVIVAL IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic lymphocytic leukemia - Genes and microenvironment

Číslo abstraktu: 1050

Autoři: Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; RNDr. Ludmila Šebejová; Mgr. Petr Dobeš; Dr. Vladimíra Vránová; MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.; Mgr. Hana Skuhrová Francová; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011