MORBIDITY AND MORTALITY WITH NONMYELOABLATIVE COMPARED TO MYELOABLATIVE CONDITIONING BEFORE RELATED STEM CELL TRANSPLANTATION

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Poster session I: Conditioning for allogeneic transplantation

Číslo abstraktu: 0122

Autoři: MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; Bc. Iva Buchtová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 3. 6. 2005