MOŽNOSTI VYUŽITÍ PEROPERAČNÍHO ULTRAZVUKU V NEUROCHIRURGII PŘI RESEKCI NÁDORŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: 188

Autoři: MUDr. Václav Vybíhal; MUDr. Marek Sova; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. George Hanoun; MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.

Východiska:

S rozvojem moderních zobrazovacích metod došlo k jejich využití i peroperačně. Nejvíce je na tomto poli etablovaná magnetická rezonance, ale je finančně velmi nákladná, omezuje se pouze na vysoce specializovaná centra a vyžaduje i k tomu přizpůsobenou infrastrukturu. Se zdokonalováním ul­trazvukových technik, zvyšováním rozlišení, rychlosti a možností softwarového zpracování získaných dat se zvyšují jejich možnosti i v peroperačním využití v neurochirurgii. Její pořízení není finančně nákladné, nevyžaduje žádnou speciální infrastrukturu a poskytuje velmi kvalitní obraz.

Soubor pacientů a me­tody:

Od roku 2010 používáme peroperačně ultrazvukový přístroj firmy Philips HD 15. Jedná se o moderní high-endový diagnostický ultrazvukový přístroj umožňující duplexní i triplexní zobrazení včetně barevného tkáňového doppleru, disponuje sonoCT prostorovým skládáním obrazu a také advanced XRES technologií převzatou z magnetické rezonance. Přístroj je vybaven lineární sondou L15-7io, konvexní sondou C8-5 a sondou pro transkraniální doppler S5-2.

Výsledky:

Peroperační ultrazvuk jsme využili jak při operacích na mozku, tak i při intraspinálních výkonech s ložisky lokalizovanými intradurálně. Zvláště cenné se ukázalo jeho použití při menších ložiscích lokalizovaných hlouběji v hemisféře, kdy navigace začala selhávat. Další výhodou je přesné zobrazení cév­ních struktur a také možnost online obrazu, kdy během resekce dochází k posunu struktur a navigace přestává být zcela přesná. Na ultrazvukovém vyšetření bylo možné zobrazit i low grade gliomy. Rovněž i při spinálních výkonech umožnil ultrazvuk cílený přístup k malým intradurálním lézím. S výhodou jsme jej použili při operacích na periferním nervovém systému k přesné lokalizaci tumoru periferního nervu u pacientů, kde nebylo možno tumor palpovat.

Závěr:

Peroperační ultrazvuk v neurochirurgii dovoluje jeho široké využití jak při operacích na mozku, tak i na páteři a periferním nervovém systému.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013