Možnosti využití stereotaktické radioterapie a radiochirurgie pomocí mikro MLC v léčbě nádorových onemocnění mozku

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; MUDr. Hana Horová Doleželová, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Petr Čoupek; Ing. Jan Garčic; Karel Polák

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005