Možnosti zvýšení radikality resekce u pacientů s gliomy mozku

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XIV. Neuroonkologie dospělých

Číslo abstraktu: 143

Autoři: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; MUDr. Marek Sova; MUDr. Václav Vybíhal; MUDr. Soňa Kryštofová; MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Úvod

Chirurgické odstranění primárního nádoru mozku nadále zůstává prvním krokem v léčebném algoritmu. Operace umožní získání histologické diagnózy, odstraněním expanze se obvykle zlepší klinické příznaky a je umožněna další onkologická terapie. Nejdelšího přežití dosahují pacienti s nejradikálnějSím odstraněním nádoru. V rámci chirurgické resekce proto používáme nové metody a technologie, které nám umožní co nejradikálnější, ale bezpečné odstranění nádoru.


Metodika

Pro radikalitu operace je důležitá již předoperační diagnostika, například funkční MR nebo traktografie. Peroperačně využíváme bezrámovou navigaci, peroperační elektrofyziologický monitoring, peroperační fluorescenci nebo i awake kraniotomii. Tyto metody zvýší bezpečnou radikalitu výkonu. Hitem poslední doby, je využití peroperační MR. Touto technologií však zatím disponují jen některá světová pracoviště.


Výsledky

Operační léčba spočívala v 48% v totální exstirpaci tumoru, u 38% pacientů byla provedena parciální resekce a ve 14% případů pouze biopsie. U totálních exstirpaci byla průměrná délka přežití 50 týdnů, u parciálních resekcí 46 týdnů a u biopsií pouze 17 týdnů. Střední délka přežití v celém souboru byla 48 týdnů.


Závěr

Naše snaha jako neurochirurgů musí být nadále napřena na co nejradikálnější, ale bezpečnou resekci gliomu. Tato taktika se musí týkat jak low, tak i high grade tumorů. Je předpokladem další úspěšné onkologické terapie. Definitivní vyléčení těchto pacientů však můžeme čekat až od nových léčebných metod s využitím základního výzkumu.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009