Mycosis fungoides kazuistika

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XXIV. Lymfomy

Číslo abstraktu: 216(p241)

Autoři: MUDr. Eva Kocmanová; Bc. Zdeňka Bednářová; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Kazuistika pacienta s mykosis fungoides, rok narození 1920; pacient s onkologickou duplicitou (karcinom prostaty v léčbě flutamidem), sledován od r. 2000, tj. od 80 let věku, na kožní ambulanci pro nespecifické projevy na kůži spojené s pruritem. V r. 2002 histologické vyšetření se závěrem: Mycosis fungoides, folikulotropní varianta, léčen různými externy vč. kortikoidních preparátů, bez efektu. V r. 2003, i přes léčbu kortikoidy, dochází k progresi onemocnění, proto konzultován na radioterapeutické ambulanci MOU. Vzhledem k celkovému stavu, KI 50%, nebyla velkoobjemová radioterapie indikována.

Pacient předán do péče IHOK FN Brno, kde postupně aplikovány tři linie chemoterapie COP s efektem progrese a s průvodními infekčními komplikacemi. V březnu 2005, t.j. v 85 letech, znovu konzultována možnost paliativního ozáření a předána do péče oddělení radiační onkologie MOÚ s rozsáhlými rozpadajícími secernujícími a zapáchajícími kožními nádory. Indikována paliativní radioterapie na oblast největších infiltrátů RTG ozařovacím přístrojem (7x3 Gy). Tři týdny po ukončení paliativní radioterapie dochází k výraznému zlepšení lokálního stavu v ozářených oblastech. Proto pokračováno v ozařování dalších ložisek, opět RTG terapií. Nicméně celkový stav se natolik zlepšil, že bylo možno indikovat a provést velkoobjemové ozáření celého těla elektronovou sprchou. Po aplikaci dochází takřka k 100% regresi kožních ložisek, reziduální infiltráty jsou cíleně ozářeny kontaktním RTG přístrojem. Po ukončení, v srpnu 2005, je pacient bez lokálních známek onemocnění, na kůži jsou pouze pigmentové změny po ozáření. V lednu 2007 u 87-letého pacienta v celkově relativně dobrém stavu (KI 70%) se objevily nově tumorózní morfy v oblasti obličeje a submandibulárně. Provedena opět RTG terapie přímými poli s konkomitantním boostem 9x2,0 Gy. Za čtyři týdny infiltrátyv obličeji vymizely a objevily se nové na hýždích. Ty byly ozářeny v březnu 2007 a při poslední kontrole v květnu 2007 úplně regredovaly. Bohužel poté dochází k progresi interkurentního plicního onemocnění a pacient je dále léčen na pracovišti plicního lékařství. Pacient zemřel v září 2007 v důsledku imobilizačního syndromu bez relapsu mykosis fungoides.

Kazuistika potvrzuje výborný efekt léčby zářením nízkými dávkami u mycosis fungoides i u pacienta zdánlivě v inkurabilním stadiu onemocnění. U pacienta bylo zářením dosaženo významného paliativního efektu a podstatného zlepšení komfortu života.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008