Národní onkologický program ČR on-line a webová mapa onkologických center.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 018 (p215)

Autoři: Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.; P. Zemánek; doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.; Ing. Petr Brabec; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Národní onkologický program (NOP, viz též www.linkos.cz) je platformou zasahující celou českou společnost s cílem sjednotit ji v boji proti jednomu z nejnebezpečnějších onemocnění současnosti – zhoubným nádorům. Z hlediska informatiky je NOP především výzvou ke komunikaci, která může nabývat mnoha podob:
  • vzájemná komunikace komplexních onkologických center mezi sebou nebo se svými partnery, výměna zkušeností, sjednocení a standardizace postupů
  • komunikace onkologických pracovišť a zdravotnických zařízení s laickou veřejností
  • komunikace onkologických pracovišť s managementem českého zdravotnictví za účelem optimalizace a zvýšení kvality poskytované péče
  • komunikace nebo spíše prezentace české onkologie v zahraničí

...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007