Nové potencionální markery chování nádorových buněk

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 06. Prognostické a prediktivní faktory II

Číslo abstraktu: 026

Autoři: R. Vobořil; J. Weberová-Vobořilová; doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.; doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.; J. Fanta

Zlepšující se výsledky v léčbě onkologických pacientů jsou podmíněny mj. i pokroky na poli buněčné a molekulární biologie. Zkoumání v této oblasti se kromě jiného zaměřuje na objasnění mechanismů odpovědných za vznik rezistence nádorových buněk k protinádorové léčbě. Potlačení vzniku této rezistence by mohlo přispět k dalšímu zlepšení efektivity terapie onkologicky nemocných. Rovněž tak nalezení vhodných markerů v nádorové tkáni by mohlo být důležitým ukazatelem dalšího chování nádorových buněk. V našem sdělení chceme prezentovat naše výsledky dosažené v experimentální a klinické části studie zaměřené právě na chování nádorových buněk, na možné mechanismy vedoucí k rezistenci těchto buněk na protinádorovou léčbu a na hledání vhodných markerů charakterizujících chování nádoru.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007