NutriAction – nutriční screening v onkologických ambulancích.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 212p

Autoři: Mgr. Václava Mošnová; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; MUDr. Věra Benešová; Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Viktor Maňásek; MUDr. Gabriela Pazdrová; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Známky podvýživy jsou přítomny až u 50% všech onkologických pacientů již v době stanovení diagnózy a u určitých typů malignit postihuje podvýživa i více než 80% onkologických pacientů. Malnutrice u nádorových onemocnění významně ovlivňuje průběh a celkový výsledek léčby, počet komplikací, délku hospitalizace i mortalitu. Léčba malnutrice je nedílnou součástí komplexní péče o onkologického pacienta.

Ke stanovení nutričního rizika a prevenci nádorové kachexie významně přispívá systematicky prováděný nutriční screening. Na rozdíl od lůžkových zařízení a doporučení ČOS, ESPEN, BAPEN a dalších odborných institucí se nutriční screening v ambulantní onkologické praxi v České republice prakticky neprovádí.

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti (PSNPO) vytvořila jednoduchý screeningový dotazník hodnocení nutričního rizika u onkologických nemocných (dále jen dotazník) (www.linkos.cz). Dotazník vychází z literárně doložitelných ukazatelů (BMI nižší než 20 kg/m2, neúmyslná ztráta hmotnosti více než 10% za 6 měsíců, významně snížený perorální příjem, přítomnost nutričně rizikové diagnózy a/nebo léčby). Nutričně rizikové skóre je definováno jako součet přítomnosti nutričního rizika v jednotlivých ukazatelích (rozmezí 0-4 body, 0=bez nutričního rizika, 4=extremní riziko podvýživy).

NutriAction je celosvětovou iniciativou společnosti Nutricia zaměřenou na vyhledávání pacientům v riziku malnutrice. I v ČR Nutricia za pomoci spolupracujících onkologických ambulancí vyhlásila počátkem roku 2011 screeningový týden NutriAction. Screeningový formulář vychází z dotazníku vytvořeného PSNPO. Pro účely hodnocení bylo do dotazníku zahrnuto navíc i pohlaví a diagnóza. Screening proběhl v období leden-únor 2011 v 7 komplexních onkologických centrech. V době přihlášky abstraktu nebyly ještě k dispozici výsledky (zájemci si mohou výsledky vyžádat na informace@nutricia.cz).

Primárním cílem NutriAction je zmapovat nutriční stav onkologických pacientů v ambulantní péči bez ohledu na stádium onemocnění a fázi protinádorové léčby.

Sekundárním cílem NutriAction je urychlit implementaci odborných doporučení do klinické praxe, konkrétně pomoci zavedení dotazníku do onkologických ambulancí.

Děkujeme všem pracovištím, která se do NutriAction zapojila.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011