Optimalizace kombinovaných režimů CVD (Cyklofosfamid, Velcade, Dexametazon) v České republice: pilotní analýza režimů CVD junior a CVD senior s nižším dávkováním u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1260

Autoři: MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.; MUDr. Mohammed Al Sahmani; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008