Organizace stomiků.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: I. Součinnost onkologů s pacienty

Číslo abstraktu: 004

Autoři: Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.

Úvod
Patrně jsme si to zažili všichni. Prakticky ze dne na den se z nás stali stomici. Najednou před námi vyvstala celá řada otázek.
Co dál? Jak žít se stomií? Budu moci pracovat, věnovat se zálibám, rodině? Mnohým se zdá, že pro ně život prakticky končí. Psychicky se vyrovnat s novou situací je vůbec nejobtížnější. Zde může napomoci setkání či informace o lidech, kteří se už s problémy vyrovnali. Z potřeby vzájemných kontaktů, výměny zkušeností, získávání nových informací vznikají kluby stomiků. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007